Instrucțiuni pentru autorii de POSTERE

Important! Autorii și coautorii Posterelor primesc credite suplimentare, conform CMR.

La secțiunea Poster solicităm prezentarea unor studii clinice și experimentale din domeniile conferinței. La această secțiune sunt invitați să participe cu lucrări științifice medici tineri, doctori în medicină sau doctoranzi, precum și bioinformaticieni, specialiști IT & inginerie medicală, biochimiști, bioingineri ș.a. angajați în echipe de cercetare.

Posterele vor fi publicate într-un supliment special al Romanian Medical Journal - RMJ.com.ro

Înscriere Postere:

  • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până pe 27 iunie 2022 pe adresa info@medica.ro
  • Textul (rezumat) și titlul final: până pe 4 iulie 2022 pe adresa info@medica.ro

Confirmare: Posterele acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail și vor fi afișate în Platforma Conferinței în secțiunea dedicată.

Pentru includerea în Programul Conferinței și pentru prezentarea Posterului, primul autor trebuie să achite taxa de participare sau, dacă este cadru didactic/student în cadrul UMFST, să se înscrie folosind formularul dedicat [ click ] primind Certificatul EMC special (care atestă contribuția științifică respectivă). Coautorii au obligația să se înscrie la Conferință și să achite taxa de participare sau, dacă sunt cadre didactice/studenți în cadrul UMFST, să se înscrie folosind formularul dedicat [ click ] pentru a primi Certificatul EMC special.

Comitetul Științific își rezervă:

  • dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;
  • dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare orală), obligându-se să anunțe acest lucru în timp util.

Informații tehnice: Posterele vor avea dimensiunea de 1080×1920 px – full HD sau 2160×3840 – 4K format portrait, PDF. (Organizatorii vor pune la dispoziția comunicatorilor ecrane LED.)

Organizare și structură: Titlul și numele autorilor vor fi menționate în partea de sus a posterului. Posterul va cuprinde: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate și Concluzii. Aceste date vor fi afișate de la stânga la dreapta, iar concluziile vor fi poziționate în colțul de jos din dreapta. Pot fi incluse și câteva referințe bibliografice.

Redactare: Textul va fi simplu și sintetic, folosind caractere mari, care pot fi citite de la 0,5-1 m distanță. Se preferă graficele în locul tabelelor. Unde este cazul pot fi folosite poze.

Expunere: Posterele vor fi afișate pe toată durata Conferinței, în format e-Poster, pe ecrane LED.

Prezentare și evaluare: Pe durata Conferinței Comisia de jurizare vă face evaluarea posterelor. Cel puțin unul dintre autorii posterelor (de preferat toți contributorii) trebuie să fie prezent la Conferință pentru eventualele discuții și comentarii.

Scroll to top